Rada Nadzorcza – życiorysy

 • Pan Rafał Bogusławski
 • Pani Anna Katarzyna Andrzejak
 • Pani Anna Maria Barska
 • Pani Magdalena Dorota Czajka
 • Pani Joanna Pawlicka
 • Pan Marcin Luziński

 

Pan Rafał Bogusławski

Pan Rafał Bogusławski posiada wykształcenia wyższe – jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pan Rafał Bogusławski posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2565. Ukończył kurs doradców inwestycyjnych oraz Morley Strategic Partners Training Programme w Londynie.
Działalność zawodowa Pana Rafała Bogusławskiego od ponad dwudziestu lat związana jest z rynkami finansowymi. W tym czasie był strategiem, zarządzającym funduszami akcyjnymi, inwestorem pracującym na własny rachunek, członkiem rad nadzorczych spółek giełdowych, analitykiem rynków walutowych i surowcowych, wykładowcą na wyższych uczelniach i ekspertem występującym w mediach.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Rafała Bogusławskiego:

1999 – 2003 Commercial Union Investment Management – Strateg rynku/Zarządzający funduszem

2003 – 2011 własna działalność gospodarcza – konsultant biznesowy i wykładowca w obszarze rynków finansowych i inwestycji

2003-2009 Członek rad nadzorczych w spółkach notowanych na GPW.
2009.06-2009.12 – Cersanit SA
2008.06-2009.12 – Grajewo SA
2005.03-2009.12 – Zelmer SA
2005.06-2009.12 – Synthos SA
2003.03-2005.10 – Poligrafia S.A.

2011.02 – 2013.08 DM BZ WBK Departament Doradztwa Inwestycyjnego – Analityk rynków finansowych/analityk techniczny

2013.09 – 2018.10 Zarządzający funduszami/Strateg

2019 – obecnie własna działalność gospodarcza – doradztwo gospodarcze i szkolenia

Pan Rafał Bogusławski prowadzi działalność gospodarczą poza przedsiębiorstwem Emitenta, jest to działalność w zakresie doradztwa gospodarczego i szkoleń. Powyższa działalność nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta.

 

Pani Anna Katarzyna Andrzejak

Posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, specjalizacja –  Finanse i Bankowość.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pani Anny Katarzyny Andrzejak:

1996 – 1997                          Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. – Sekcja Obsługi Klientów Zagranicznych,

1997 – 2001                        SG Securities Polska S.A. – dom maklerski Banku Societe Generale, na stanowisku Junior Project Manager i Project Manager w Zespole Doradztwa Finansowego i Rynku Pierwotnego,

2001 – 2003                        Private Equity Poland Sp. z o.o. – Analityk, a później Dyrektor Inwestycyjny,

2003 – 2007                         Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. K. Wielkiego S.A. – Dyrektor Inwestycyjny,

2007 – obecnie                  Bank Zachodni WBK S.A. – Dyrektor, Departament Transakcji Kapitałowych,

2012 – obecne                   BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

W trakcie dotychczasowej działalności zawodowej Pani Anna Katarzyna Andrzejak zdobyła szerokie doświadczenie z zakresu inwestycji kapitałowych odpowiadając m.in. za budowę i nadzór nad portfelami inwestycyjnymi oraz sprawując funkcje w Radach Nadzorczych 17 spółek kapitałowych.

Pani Anna Katarzyna Andrzejak nie prowadzi działalności gospodarczej poza przedsiębiorstwem Emitenta.

W okresie ostatnich 5 lat Pani Anna Katarzyna Andrzejak pełniła funkcję (rozumiana jako bycie członkiem organu administracyjnego zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem spółki osobowej) w następujących spółkach:

 • Holicon S.A. – Członek Rady Nadzorczej
 • Metrohouse S.A./Metrohouse Franchise S.A. – Członek Rady Nadzorczej

Obecnie Pani Anna Katarzyna Andrzejak pełni funkcje w następujących spółkach:

 • Krynicki Recykling S.A. – Członek Rady Nadzorczej.

Pani Anna Katarzyna Andrzejak nie jest akcjonariuszem/wspólnikiem/udziałowcem żadnej spółki.

 

Pani Anna Maria Barska

Posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pani Anny Marii Barskiej:

1993 – 1997           Akademia Medyczna w Gdańsku,

1998 – 1999           Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Elblągu,

2003 – 2007          Krynicki Recykling Sp. z o.o. Dyrektor ds. Marketingu,

1999 – obecnie        NZOZ „OMNIA”

2007 – obecnie      Przewodniczącą Rady Nadzorczej Krynicki Recykling S.A.

 

Pani Anna Maria Barska prowadzi obecnie własną działalność gospodarczą:

1999 – obecnie  NZOZ „OMNIA”.

Działalność ta nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta.

W okresie ostatnich 5 lat Pani Anna Maria Barska pełniła funkcję  (rozumianą jako bycie członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem spółki osobowej) w następujących spółkach innych  niż Krynicki Recykling S.A.:

2006 – 2008     Phoenix Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wiceprezes Zarządu

Obecnie Pani Anna Maria Barska pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Krynicki Recykling S.A.

 

Pani Magdalena Dorota Czajka

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Nauk Ekonomicznych, specjalność rynki finansowe i rachunkowość. W roku 2009 ukończyła podyplomowe Studium „Praktyczne zastosowanie MSSF” prowadzone przez Ernst & Young Academy of Business we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. W 2015 roku Pani Magdalena Dorota Czajka ukończyła podyplomowe studia Master of Business Administration IAE prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pani Magdaleny Doroty Czajki:

V 1996 – IX 2005               ELZAM – HOLDING S.A. w Elblągu – w tym okresie na stanowiskach Ekonomisty, Specjalisty i Koordynatora ds. controllingu w Biurze Controllingu Grupy Kapitałowej, Głównego Ekonomisty i Głównego Księgowego

IX 2005 – VI 2010              ENERGA OPEARATOR S.A. Oddział w Elblągu – Kierownik Wydziału Rachunkowości, Główny Księgowy

2010 – V 2015                    ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu – Dyrektor ds. Finansowo – Handlowych, Główny Księgowy

V 2015 – IV 2016               ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu – Wiceprezes Zarządu

 

 W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej Pani Magdalena Dorota Czajka zdobyła szerokie doświadczenie z zakresu rachunkowości i finansów będąc odpowiedzialna za opracowywanie zasad, organizację i nadzór nad sprawozdawczością finansowo-podatkową spółek. Uczestniczyła w zespołach restrukturyzacyjnych, akwizycyjnych i konsolidacyjnych.

W okresie ostatnich 5 lat Pani Magdalena Dorota Czajka pełniła funkcję (rozumiana jako bycie członkiem organu administracyjnego zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem spółki osobowej) w następujących spółkach:

 • Elzam Krynica sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
 • Elzam Zamech sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
 • Elzam Dom sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
 • Ekologiczne Materiały Grzewcze sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
 • Energa Ciepło Ostrołęka sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

 

 

Pani Joanna Pawlicka

Posiada wykształcenie wyższe.Ukończyła Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek administracja, uzyskując tytuł magistra. W roku 2012 ukończyła studia podyplomowe na kierunku rachunkowość i controlling.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pani Joanny Pawlickiej:

– 2006 – 2009 – pracownik biurowy w Krynicki Recykling Sp. z o.o., Krynicki Recykling S.A.
– 2009 – obecnie – pracownik działu księgowości w Krynicki Recykling S.A.

W okresie ostatnich 5 lat Pani Joanna Pawlicka nie pełniła żadnych funkcji (rozumianych jako bycie członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem spółki osobowej) w innych spółkach niż Krynicki Recykling S.A.

Obecnie Pani Joanna Pawlicka pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce Krynicki Recykling S.A.

Pani Joanna Pawlicka nie jest akcjonariuszem/wspólnikiem/udziałowcem żadnej spółki.

 

Pan Marcin Luziński

W roku 2009 ukończył z wyróżnieniem studia pierwszego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, specjalizacja: ekonometria, specjalizacja międzykierunkowa: badania operacyjne i decyzje. Następnie w roku 2011 Pan Marcin Luziński ukończył z wyróżnieniem studia drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, specjalizacje: ekonometria oraz procedury analizy decyzji. W roku 2012 Pan Marcin Luziński rozpoczął studia doktoranckie w Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pan Marcin Luziński posługuję się językami angielskim i niemieckim na poziomie C1 oraz językiem rosyjskim na poziomie B1 (klasyfikacja znajomości języków obcych wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR).

Pan Marcin Luziński od lutego 2011 r. pozostaje zatrudniony w Santander Bank Polska S. A. (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.) Początkowo jako młodszy analityk (luty 2011 r. – grudzień 2011 r.), następnie jako ekonomista-analityk (styczeń 2012 r. – wrzesień 2016), a od października 2016 do chwili obecnej jako ekonomista banku w Departamencie Analiz Ekonomicznych.Pan Marcin Luziński od lutego 2011 r. pozostaje zatrudniony w Santander Bank Polska S. A. (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.) Początkowo jako młodszy analityk (luty 2011 r. – grudzień 2011 r.), następnie jako ekonomista-analityk (styczeń 2012 r. – wrzesień 2016), a od października 2016 do chwili obecnej jako ekonomista banku w Departamencie Analiz Ekonomicznych.

 

Powołani członkowie Rady Nadzorczej Spółki zgodnie ze złożonymi oświadczeniami nie wykonują żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie są wspólnikami w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, bądź członkami organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Wyżej wymienione osoby nie są również wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.