Podział odpowiedzialności Zarządu

W ramach podziału pracy Zarządu poszczególne sprawy przedsiębiorstwa Spółki powierza się do prowadzenia i nadzoru w następujący sposób:

Prezes Zarządu
i. wzrost wartości Spółki,
ii. strategia i rozwój,
iii. pozyskiwanie odbiorców i kontraktowanie sprzedaży produktów i usług,
iv. prowadzenie działań akwizycyjnych i konsolidacyjnych,
v. inwestycje rzeczowe,
vi. krajowe i międzynarodowe programy dotacyjne,
vii. monitoring i identyfikacja zagrożeń związanych z działalnością Spółki,
viii. public relations, komunikacja i marketing strategiczny,
ix. opracowywanie strategii komunikacji z inwestorami,
x. obsługa organizacyjna i administracyjna organów Spółki,
xi. zarządzanie zasobami ludzkimi,
xii. wypełnianie obowiązków informacyjnych Spółki, jako spółki publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny
i. Systematyczna analiza sytuacji finansowej Spółki, w tym kontrola realizacji zawartych przez Spółkę umów i kontraktów,
ii. organizacja finansowania programów rozwojowych Spółki,
iii. zarządzanie aktywami, kreowanie strategii finansowej, podatkowej i ubezpieczeniowej Spółki oraz nadzór nad ich realizacją,
iv. nadzór nad systemem sprawozdawczości finansowej i podatkowej oraz rozliczeń z tym związanych,
v. kreowanie systemu budżetowania oraz nadzór nad jego funkcjonowaniem,
vi. nadzór nad opracowaniem i stosowaniem jednolitych zasad rachunkowości oraz zapewnienie ich zgodności z obowiązującym ustawodawstwem,
vii. zarządzanie procesami związanymi z zakontraktowaną sprzedażą produktów i usług,
viii. rozwój strategii w zakresie optymalizacji łańcucha dostaw,
ix. nadzór nad procesem optymalizacji zasobów logistycznych,
x. zatwierdzanie polityki w zakresie zarządzania zapasami,
xi. zapewnienie nadzoru w obszarze produkcji w zakresie jej zgodności z założeniami ilościowymi i jakościowymi,
xii. zapewnienie wymaganej kontroli jakości produkcji,
xiii. nadzorowanie w obszarze produkcji spraw związanych z badaniami technologicznymi,
xiv. nadzór nad utrzymaniem wymaganej sprawności technicznej majątku.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.