Podział odpowiedzialności Zarządu

W ramach podziału pracy Zarządu poszczególne sprawy przedsiębiorstwa Spółki powierza się do prowadzenia i nadzoru w następujący sposób:

Prezes Zarządu

 1. wzrost wartości Spółki,
 2. strategia i rozwój,
 3. pozyskiwanie odbiorców i kontraktowanie sprzedaży produktów i usług,
 4. prowadzenie działań akwizycyjnych i konsolidacyjnych,
 5. inwestycje rzeczowe,
 6. krajowe i międzynarodowe programy dotacyjne,
 7. monitoring i identyfikacja zagrożeń związanych z działalnością Spółki,
 8. public relations, komunikacja i marketing strategiczny,
 9. opracowywanie strategii komunikacji z inwestorami,
 10. obsługa organizacyjna i administracyjna organów Spółki,
 11. zarządzanie zasobami ludzkimi,
 12. wypełnianie obowiązków informacyjnych Spółki jako spółki publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 13. systematyczna analiza sytuacji finansowej Spółki, w tym kontrola realizacji zawartych przez Spółkę umów i kontraktów,
 14. organizacja finansowania programów rozwojowych Spółki,
 15. zarządzanie aktywami, kreowanie strategii finansowej, podatkowej i ubezpieczeniowej Spółki oraz nadzór nad ich realizacją,
 16. nadzór nad systemem sprawozdawczości finansowej i podatkowej oraz rozliczeń z tym związanych,
 17. kreowanie systemu budżetowania oraz nadzór nad jego funkcjonowaniem,
 18. nadzór nad opracowaniem i stosowaniem jednolitych zasad rachunkowości w Spółce oraz zapewnieniem ich zgodności z obowiązującym ustawodawstwem,
 19. zarządzanie procesami związanymi z zakontraktowaną sprzedażą produktów i usług,
 20. rozwój strategii w zakresie optymalizacji łańcucha dostaw.

 

Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny

 1. nadzór nad procesem optymalizacji zasobów logistycznych,
 2. zatwierdzanie polityki w zakresie zarządzania zapasami,
 3. zapewnienie nadzoru w obszarze produkcji w zakresie jej zgodności z założeniami ilościowymi i jakościowymi,
 4. zapewnienie wymaganej kontroli jakości produkcji,
 5. nadzorowanie w obszarze produkcji spraw związanych z badaniami technologicznymi,
 6. nadzór nad utrzymaniem wymaganej sprawności technicznej majątku.

Członek Zarządu, Dyrektor ds. korporacyjnych

 1. przeprowadzenie procesu wyboru opcji strategicznych.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.