Władze spółki

Zarząd

Adam Krynicki – Prezes Zarządu

Rafał Łuszczek – Członek Zarządu
Paweł Narcyz Kołakowski – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 maja 2019 roku powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową, trzyletnią kadencję tj. na lata 2019-2021 w składzie:

 1. Pan Rafał Bogusławski
 2. Pani Anna Katarzyna Andrzejak
 3. Pani Anna Maria Barska
 4. Pani Magdalena Dorota Czajka
 5. Pani Joanna Pawlicka
 6. Pan Marcin Luziński

Kliknij tutaj aby zapoznać się z życiorysami członków Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, w obecnym składzie Rady Nadzorczej kryteria niezależności, określone w załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) spełnia 2 członków Rady, tj. M. Czajka oraz R. Bogusławski.

 • Adam Krynicki

  Adam Krynicki

  Prezes Zarządu

  Adam Krynicki posiada wykształcenie wyższe, a w 2001 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Pan Adam Krynicki jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, specjalność: “Nauki o Zarządzaniu”. W ramach wykształcenia uzupełniającego w 1999 roku ukończył studia podyplomowe “Wycena Nieruchomości”.

  Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Adama Krynickiego:

  • 1997 – 1999 – przedstawiciel handlowy w “BAZI” s.c. w Olsztynku;
  • 2000 – 2006 – adiunkt w Katedrze Organizacji Zarządzania, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
  • 2003 – 2007 – dyrektor ds. rozwoju w Krynicki Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie
  • 2007 – obecnie Prezes Zarządu Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie
  • 2013 – obecnie Prezes Zarządu Krynicki Glass Recycling OÜ z siedzibą w Tallinie
  • 2013 – obecnie Dyrektor Generalny UAB Krynicki Glass Recycling z siedzibą w Wilnie

  Pan Adam Krynicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 • Rafał Łuszczek

  Członek Zarządu

  Pan Rafał Łuszczek posiada wykształcenie wyższe. Pan Rafał Łuszczek ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w zakresie zarządzania i marketingu (studia licencjackie oraz studia magisterskie). W ramach wykształcenia uzupełniającego ukończył w 2008 r. studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w zakresie zarządzania produkcją.

  Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Rafała Łuszczka:
  2003-2007 – Kierownik Produkcji, Specjalista ds. jakości w Lubmar-Eco sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
  2007-2011 – Dyrektor Regionalny w Recykling Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu
  2011-2012 – Dyrektor handlowy w Recykling Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu
  2012 – 2022 – Dyrektor Regionalny w Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie

  Zgodnie z oświadczeniem Pan Rafał Łuszczek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie z oświadczeniem Pan Rafał Łuszczek nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 • Paweł Narcyz Kołakowski

  Członek Zarządu

  Paweł Kołakowski ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Marketingu w Warszawie na Wydziale Zarządzania i Marketingu, w zakresie zarządzania finansami.

  Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Pawła Narcyza Kołakowskiego:

  • 1992 – 1998 – Specjalista Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • 1998 – 2002 – Menedżer Inwestycyjny AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wcześniej Chase Fund Management Sp. z o.o.,
  • 2002 – 2005 – Wiceprezes Zarządu Hygienika S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • 2006 – 2006 – Wiceprezes Zarządu Górnośląskiego Funduszu Kapitałowego z siedzibą w Chorzowie,
  • 2007 – 2010 – General Manager CTOB Rol-Pol Ltd. z siedzibą w Ivanovce _Ukraina,
  • 2006 – 2009 – Prezes Zarządu Orga Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _wcześniej GFK Operacje Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,
  • 2008 – 2010 – Prezes Zarządu Norblin Industrial Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  • 2010 – obecnie – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie
  • 2013 – obecnie – Członek Zarządu Krynicki Glass Recycling OÜ z siedzibą w Tallinie
  • 2013 – obecnie – Prokurent w UAB Krynicki Glass Recycling z siedzibą w Wilnie
  • 1999 – obecnie – członek licznych Rad Nadzorczych spółek kapitałowych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  Pan Paweł Narcyz Kołakowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.