Walne zgromadzenie

Informacje o Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Krynicki Recykling S.A.:

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 20 maja 2021 roku

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ_2021 (pełna treść)

Dokumenty poprzedzające WZA:

PROJEKTY UCHWAŁY ZWZ_2021

SKORYGOWANE PROJEKTY UCHWAŁY ZWZ_2021
FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA_ZWZ 2021
FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA_ZWZ 2021
WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY_INNA NIŻ FIZYCZNA_ZWZ 2021
WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY_OSOBA FIZYCZNA_2021
ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY_INNA NIŻ FIZYCZNA_2021
ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY_OSOBA FIZYCZNA_2021

ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 05 stycznia 2021

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ_2021 (pełna treść)

Dokumenty poprzedzające WZA:

PROJEKTY UCHWAŁY NWZ_2021
FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA_NWZ 2021
FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA_NWZ 2021
WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY_INNA NIŻ FIZYCZNA_NWZ 2021
WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY_OSOBA FIZYCZNA_2021
ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY_INNA NIŻ FIZYCZNA_2021
ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY_OSOBA FIZYCZNA_2021

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 21 lipca 2020 roku

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ_2020 (pełna treść)

Dokumenty poprzedzające WZA:

PROJEKTY UCHWAŁY ZWZ_2020
FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA_ZWZ 2020
FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA_ZWZ 2020
WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY_INNA NIŻ FIZYCZNA_ZWZ 2020
WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY_OSOBA FIZYCZNA_2020
ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY_INNA NIŻ FIZYCZNA_2020
ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY_OSOBA FIZYCZNA_2020

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 17 maja 2019 roku

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ_2019 (pełna treść)

Dokumenty poprzedzające WZA:

PROJEKTY UCHWAŁY ZWZ_2019
FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA_ZWZ 2019
FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA_ZWZ 2019
WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY_INNA NIŻ FIZYCZNA_ZWZ 2019
WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY_OSOBA FIZYCZNA_2019
ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY_INNA NIŻ FIZYCZNA_2019
ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY_OSOBA FIZYCZNA_2019

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 10 maja 2018 roku

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ_2018 (pełna treść)

Dokumenty poprzedzające WZA:

PROJEKTY UCHWAŁY ZWZ_2018
FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA_ZWZ 2018
FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA_ZWZ 2018
WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY_INNA NIŻ FIZYCZNA_ZWZ 2018
WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY_OSOBA FIZYCZNA_2018
ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY_INNA NIŻ FIZYCZNA_2018
ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY_OSOBA FIZYCZNA_2018

Dokumenty po ZWZA:
Treść podjętych uchwał na ZWZA w dniu 10.05.2018

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 5 maja 2017 roku

Ogłoszenie (pełna treść)

Dokumenty poprzedzające ZWZA:
Projekty uchwał ZWZ 05.05.2017 (pdf)

ZAKTUALIZOWANE UCHWAŁY ZWZ_ 05-05-2017

Formularz pełnomocnictwa
Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

ZAKTUALIZOWANY FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA_ZWZ 2017
170412
Wniosek o umieszczenie sprawy – Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna
Wniosek o umieszczenie sprawy – Akcjonariusz to osoba fizyczna
Zgłoszenie projektu uchwały – Akcjonariusz inny niż osoba_fizyczna
Zgłoszenie projektu uchwały – Akcjonariusz to osoba fizyczna

Dokumenty po ZWZA:
Treść podjętych uchwał na ZWZA w dniu 05.05.2017

 

Poprzednie Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 14 czerwca 2016 roku

Ogłoszenie (pełna treść)

Dokumenty poprzedzające NWZA:
Projekty uchwał NWZ 14.06.2016 (pdf)
Formularz pełnomocnictwa
Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Wniosek o umieszczenie sprawy – Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna
Wniosek o umieszczenie sprawy – Akcjonariusz to osoba fizyczna
Zgłoszenie projektu uchwały – Akcjonariusz inny niż osoba_fizyczna
Zgłoszenie projektu uchwały – Akcjonariusz to osoba fizyczna

Dokumenty (pdf) po NWZA:
Treść podjętych uchwał na NWZA w dniu 14.06.2016

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 18 kwietnia 2016 roku

Ogłoszenie (pełna treść)

Dokumenty (pdf) poprzedzające NWZA:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 18.04.2016 (pdf)
Projekty uchwał ZWZ 18.04.2016 (pdf)
Formularz_pełnomocnictwa_18.04.2016
Formularz_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_18.04.2016
Wniosek_o_umieszczenie_sprawy_Akcjonariusz_inny_niz_osoba_fizyczna_18.04.2016
Wniosek_o_umieszczenie_sprawy_Akcjonariusz_osoba_fizyczna_18.04.2016
Zgłoszenie_projektu_uchwały_Akcjonariusz_osoba_fizyczna_18.04.2016
Zgłoszenie_projektu_uchwały_Akcjonariusz_inny_niż_osoba_fizyczna_18.04.2016

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 18 kwietnia 2016 roku

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 25 stycznia 2016 roku

Ogłoszenie (pełna treść)

Dokumenty (pdf) poprzedzające NWZA:
Ogłoszenie o NWZA 25.01.2016 (pdf)
Projekty uchwał NWZA 25.01.2016 (pdf)
Formularz_pełnomocnictwa_WZA_25.01.2016
Formularz_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_WZA_25.01.2016
Wniosek_o_umieszczenie_sprawy_Akcjonariusz_inny_niz_osoba_fizyczna_25.01.2016
Wniosek_o_umieszczenie_sprawy_Akcjonariusz_osoba_fizyczna_25.01.2016
Zgłoszenie_projektu_uchwały_Akcjonariusz_osoba_fizyczna_25.01.2016
Zgłoszenie_projektu_uchwały_Akcjonariusz_inny_niż_osoba_fizyczna_25.01.2016

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 stycznia 2016 roku

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 29 kwietnia 2015 roku

Ogłoszenie (pełna treść)

Dokumenty (pdf) poprzedzające ZWZA:
Ogłoszenie o WZA 29.04.2015 (pdf)
Projekty uchwał WZA 29.04.2015 (pdf)
Formularz_pelnomocnictwa_WZA_29.04.2015.docx
Formularz_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_WZA_29.04.2015.docx
Wniosek_o_umieszczenie_sprawy_Akcjonariusz_inny_niz_osoba_fizyczna_29.04.2015.docx
Wniosek_o_umieszczenie_sprawy_Akcjonariusz_osoba_fizyczna_29.04.2015.docx
Zgłoszenie_projektu_uchwały_Akcjonariusz_osoba_fizyczna_29.04.2015.docx
Zgłoszenie_projektu_uchwaly_Akcjonariusz_inny_niz_osoba_fizyczna_29.04.2015.docx

Dokumenty (pdf) po ZWZA:
Treść podjętych uchwał

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 29 kwietnia 2014 roku

Ogłoszenie (pełna treść)

Dokumenty (pdf) poprzedzające ZWZA:
Ogłoszenie o WZA 29.04.2014 (pdf)
Projekty uchwał WZA 29.04.2014 (pdf)
Formularz_pelnomocnictwa_WZA_29.04.2014.docx
Formularz_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_WZA_29.04.2014.docx
Wniosek_o_umieszczenie_sprawy_Akcjonariusz_inny_niz_osoba_fizyczna_29.04.014.docx
Wniosek_o_umieszczenie_sprawy_Akcjonariusz_osoba_fizyczna_29.04.2014.docx
Zgłoszenie_projektu_uchwały_Akcjonariusz_osoba_fizyczna_29.04.2014.docx
Zgłoszenie_projektu_uchwaly_Akcjonariusz_inny_niz_osoba_fizyczna_29.04.2014.docx

Dokumenty (pdf) po ZWZA:
Treść podjętych uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 15 kwietnia 2013 roku

Ogłoszenie (pełna treść)

Dokumenty (pdf) poprzedzające ZWZA:
Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 15.04.2013
Projekty uchwał WZA zwołanego na dzień 15.04.2013
Formularz pełnomocnictwa WZA
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Formularz dla osoby fizycznej zgłoszenie projektu uchwały
Formularz dla osoby innej niż fizyczna zgłoszenie projektu uchwały
Formularz wniosku dla osoby fizycznej o umieszczenie sprawy w porządku obrad
Formularz wniosku dla osoby innej niż fizycznej o umieszczenie sprawy w porządku obrad

Dokumenty (pdf) po ZWZA:
Treść podjętych uchwał

Poprzednie Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 29 października 2012 roku
Ogłoszenie (pełna treść)

Dokumenty (pdf) poprzedzające ZWZA:
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 29.10.2012
Projekty uchwał NWZA zwołanego na dzień 29.10.2012

Formularz pełnomocnictwa NWZA
Formularz dla osoby fizycznej zgłoszenie projektu uchwały
Formularz dla osoby innej niż fizyczna zgłoszenie projektu uchwały
Formularz wniosku dla osoby fizycznej o umieszczenie sprawy w porządku obrad
Formularz wniosku dla osoby innej niż fizycznej o umieszczenie sprawy w porządku obrad

Dokumenty (pdf) po ZWZA:
Treść uchwał

Â

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 9 maja 2012 roku
Ogłoszenie (pełna treść)

Dokumenty (pdf) poprzedzające ZWZA:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 9 maja 2012 roku
Projekty uchwał na ZWZA zwołanego na dzień 9 maja 2012 roku
Dokumenty (pdf) po ZWZA:
Treść uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 6 czerwca 2011 roku
Ogłoszenie (pełna treść)

Dokumenty (pdf) poprzedzające NWZA:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 6 czerwca 2011 roku
Projekty uchwał na ZWZA zwołanego na dzień 6 czerwca 2011 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 21 grudnia 2010 roku
Ogłoszenie (pełna treść)
Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 21.12.2010r.

Dokumenty (pdf) po NWZA:

Treść uchwał
Załącznik 1 i 2 do uchwały nr 06/12/2010

Dokumenty (pdf) poprzedzające NWZA:
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 21 grudnia 2010 roku
Projekty uchwał na NWZA zwołanego na dzień 21 grudnia 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z 12 kwietnia 2010 roku
Ogłoszenie
Zmiana porządku obrad WZA 12 kwietnia 2010

Dokumenty (pdf):
Treść projektów uchwał
Treść podjętych uchwał

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z 17 grudnia 2009 roku
Ogłoszenie
Dokumenty (pdf):
Treść projektów uchwał
Treść podjętych uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z 24 czerwca 2009 roku
Ogłoszenie
Dokumenty (pdf):
Treść projektów uchwał
Treść podjętych uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z 23 czerwca 2008 roku
Ogłoszenie
Dokumenty (pdf):
Treść projektów uchwał
Treść podjętych uchwał

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki  z dnia 21 kwietnia 2008 roku
Ogłoszenie
Dokumenty (pdf):
Treść projektów uchwał
Treść podjętych uchwał

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.