Kalendarium wydarzeń

Raporty roczne:

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021 27.04.2022

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2021 27.04.2022

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

I kwartał 2022 30.05.2022

III kwartał 2022 23.11.2022

Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe: 27.09.2022

Jednocześnie Emitent informuje, iż w 2022 r. kontynuować będzie przekazywanie skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o których mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Zgodnie z § 79 ust.2 w/w Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 r. i II kwartał 2022 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

terminy przekazywania raportów, harmonogram raportów

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.