Dywidenda 2016 rok

Zarząd Krynicki Recykling S.A. („Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 18 kwietnia 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.

Zgodnie z uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy z zysku netto za rok obrotowy 2015 kwotę 5.109.840,00 zł (pięć milionów sto dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy).

Łączna liczba akcji objętych dywidendą wynosi 17.032.800 (siedemnaście milionów trzydzieści dwa tysiące osiemset) akcji.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie ustaliło termin prawa do dywidendy na 5 lipca 2016 r. (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 14 października 2016 r. (dzień wypłaty dywidendy).

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.