Raport okresowy roczny skonsolidowany RS/2020

Raport okresowy roczny skonsolidowany RS/2020

Powrót do listy raportów okresowych

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2020 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 98 109,41 96 264,82 21 927,81 22 377,80
Wynik na działalności operacyjnej 16 058,00 12 282,16 3 589,02 2 855,12
Wynik brutto 14 702,14 10 459,80 3 285,98 2 431,49
Wynik netto 11 894,72 8 658,17 2 658,51 2 012,68
Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 491,28 24 942,88 4 803,38 5 798,24
Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 392,43 -18 459,13 -3 216,76 -4 291,02
Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 190,74 -6 318,05 -1 607,16 -1 468,70
Aktywa razem 231 315,09 224 005,54 50 124,62 52 601,98
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 125 165,85 126 316,38 27 122,70 29 662,18
Zobowiązania długoterminowe 93 347,13 82 496,09 20 227,77 19 372,10
Zobowiązania krótkoterminowe 31 818,71 43 820,29 6 894,93 10 290,08
Kapitał własny 106 149,24 97 689,17 23 001,92 22 939,81
Kapitał akcyjny 1 736,58 1 736,58 376,31 407,79
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 17 365 800,00 17 365 800,00 17 365 800,00 17 365 800,00
Wynik netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,68 0,50 0,15 0,12
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,11 5,63 1,32 1,32

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.