Raport okresowy półroczny za 2019 PS

Raport okresowy półroczny za 2019 PS

Powrót do listy raportów okresowych
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 46 866,87 41 800,44 10 929,69 9 859,87
Wynik na działalności operacyjnej 6 099,08 6 372,89 1 422,35 1 503,23
Wynik brutto 5 149,77 5 495,71 1 200,96 1 296,33
Wynik netto  4161,45 4 562,47 970,48 1 076,19
Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 162,45 9 657,38 2 836,37 2 277,98
Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 849,09 -9 582,50 -2 063,67 -2 260,32
Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 347,60 -173,08 -780,68 -40,83
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2019 i 31.12.2018
Aktywa razem 217 930,21 212 864,28 51 253,58 49 503,32
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 124 742,37 123 917,82 29 337,34 28 818,10
Zobowiązania długoterminowe 84 184,15 83 823,44 19 798,72 19 493,82
Zobowiązania krótkoterminowe 40 558,22 40 094,37 9 538,62 9 324,27
Kapitał własny 93 187,84 88 946,47 21 916,24 20 685,23
Kapitał akcyjny 1 736,58 1 736,58 408,41 403,86
Średnia ważona liczba akcji 17 365,80 17 365,80 17 365,80 17 365,80
Wynik netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,24 0,26 0,06 0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,37 4,85 1,26 1,11
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 45 303,24 39 374,33 10 685,99 9 270,22
Wynik na działalności operacyjnej 6 492,84 5 876,08 1 531,51 1 383,45
Wynik brutto 5 640,13 5 088,69 1 330,38 1 198,07
Wynik netto 4 643,09 4 147,99 1 095,20 976,59
Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 517,44 9 303,60 2 716,70 2 190,42
Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 675,78 -9 599,40 -2 046,42 -2 260,06
Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 875,91 -198,00 -678,36 46,62
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2019 i 31.12.2018
Aktywa razem 212 661,73 207 024,66 50 014,52 48 145,27
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 120 036,08 119 042,10 28 230,50 27 684,21
Zobowiązania długoterminowe 83 683,10 83 080,09 19 680,88 19 320,95
Zobowiązania krótkoterminowe 36 352,98 35 962,01 8 549,62 8 363,26
Kapitał własny 92 625,65 87 982,56 21 784,02 20 461,06
Kapitał akcyjny 1 736,58 1 736,58 408,41 403,86
Średnia ważona liczba akcji 17 365,80 17 365,80 17 365,80 17 365,80
Wynik netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,27 0,24 0,06 0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,33 4,77 1,25 1,09

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.