Raporty

Raport bieżący 9/2020

Zgłoszenie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019

Powrót do listy raportów bieżących

Data publikacji raportu 24.06.2020

Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku, w sprawie zwołania na dzień 21 lipca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informuje, iż w związku z punktem 9 porządku obrad w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019, otrzymał w dniu 24 czerwca 2020 roku od akcjonariusza Santander Inwestycje sp. z o.o., zgłoszenie projektu uchwały. Projekt uchwały przekazany zostanie w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.