Raporty

Raport bieżący 12/2020

Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynicki Recykling S.A. w dniu 21 lipca 2020 roku

Powrót do listy raportów bieżących

Data publikacji raportu 21.07.2020

Zarząd spółki Krynicki Recykling S.A. (dalej Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 lipca 2020 roku w Olsztynie:
1. DAWEI LIMITED– 4.826.013 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 4.826.013 głosów, co stanowiło 70,59% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 27,79% ogólnej liczby głosów.

2. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „ZŁOTA JESIEŃ” – 840.000 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 840.000 głosów, co stanowiło 12,29% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 4,84% ogólnej liczby głosów.

3. Adam Krynicki – 633.000 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 633.000 głosów, co stanowiło 9,26% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,65% ogólnej liczby głosów.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.