Raporty

Raport bieżący 14/2021

Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynicki Recykling S.A. w dniu 20 maja 2021 roku

Powrót do listy raportów bieżących

Data publikacji raportu 20.05.2021

Zarząd spółki Krynicki Recykling S.A. (dalej Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 maja 2021 roku w Olsztynie:
1. DAWEI LIMITED– 4.826.013 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 4.826.013 głosów, co stanowiło 47,21% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 27,79% ogólnej liczby głosów.

2. SANTANDER INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. – 3.332.648 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 3.332.648 głosów, co stanowiło 32,60% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 19,19% ogólnej liczby głosów.

3. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „ZŁOTA JESIEŃ” – 700.000 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 700.000 głosów, co stanowiło 6,85% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 4,03% ogólnej liczby głosów.

4. Adam Krynicki – 633.000 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 633.000 głosów, co stanowiło 6,19% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,65% ogólnej liczby głosów.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.