Raporty

Raport bieżący 19/2021

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zgody za wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021

Powrót do listy raportów bieżących

Data publikacji raportu 30.09.2021

Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej “Spółka”) informuje, że w dniu 30 września 2021 roku na podstawie art. 349 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych w zw. z § 9 ust. 1 i 2 statutu Spółki podjęta została uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet dywidendy za okres pierwszego półrocza 2021 roku w łącznej wysokości 8.682.900 zł (słownie: osiem milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych), tj. w wysokości 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) zł na każdą akcję, o której to wypłacie Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 18/2021 z dnia 27 września 2021 r.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.