Raporty

Raport bieżący 5/2021

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Powrót do listy raportów bieżących

Data publikacji raportu 11.01.2021

Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej “Emitent”) działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 757), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

Raporty roczne:

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020 20.04.2021

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020 20.04.2021

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

I kwartał 2021 25.05.2021

III kwartał 2021 23.11.2021

Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe: 21.09.2021

Jednocześnie Emitent informuje, iż w 2021 r. kontynuować będzie przekazywanie skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o których mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Zgodnie z § 79 ust.2 w/w Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. i II kwartał 2021 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.