Raporty

Raport bieżący 36/2022

Powołanie Członka Zarządu

Powrót do listy raportów bieżących

Data publikacji raportu 29.07.2022

Działając na podstawie § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz.727, ze zm.), Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) informuje, że w dniu 29 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru Członka Zarządu. Działając na podstawie §17 ust. 1 lit. f) w związku z §18 ust. 1 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza uchwałą nr 02/07/2022 powołała Pana Michała Pikula na Członka Zarządu Emitenta.

Pan Michał Pikul – Członek Zarządu
Pan Michał Pikul posiada wykształcenie wyższe. Pan Michał Pikul ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w zakresie inżynierii metalurgicznej.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Michała Pikula:
2021- obecnie – S.C.R Sibelco – Vice President Commercial Central and Eastern Europe
2018-2020 – S.C.R Sibelco – Global Commercial Leader
2014-2017 – S.C.R Sibelco – Commercial Manager
2012-2013 – S.C.R. Sibelco – Commercial Manager Poland
2008-2011 – S.C.R. Sibelco – Sales Manager

Zgodnie z oświadczeniem Pan Michał Pikul nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie z oświadczeniem Pan Michał Pikul nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.