Ochrona danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest
SIBELCO GREEN SOLUTIONS POLAND SA
ul. Iwaszkiewicza 48/23
10-89 Olsztyn

Spółka wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email: compliance@sibelco.com

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Firma Krynicki Recykling SA przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami RODO tj.:
-zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,
-minimalizacji i adekwatności danych,
-zasadą prawidłowości danych,
-ograniczenia celu oraz przechowywania danych,
-zasada integralności,
-poufności danych,
-rozliczalności,

Nie zbieramy i nie przetwarzamy więcej danych niż to niezbędne do realizacji do umów z Pracownikami i Kontrahentami, wykonywania obowiązków regulowanych prawem oraz realizacji celów statutowych. Dokładamy najwyższej staranności, aby dane te, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Informujemy, że mają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli obowiązek prawny, np. prawo podatkowe nakazuje przechowywanie tych danych przez oznaczony w przepisach okres lub gdy niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo dane stanowią dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej. Informujemy również, że przysługuje Państwu wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.