Przetargi

Olsztyn 11.03.2022
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do złożenia oferty na zapytanie dotyczące sekcji automatyki i elektryki dla projektu modernizacji ZUSS w Wyszkowie.
Link poniżej:
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do złożenia oferty na zapytanie dotyczące sekcji automatyki i elektryki dla projektu modernizacji ZUSS w Wyszkowie.
Link poniżej:
Szanowni Państwo, 
uprzejmie informujemy, iż postępowanie ofertowe na wykonanie kompleksowej usługi projektowania, wykonania konstrukcji stalowej wraz z zsypami/wysypami oraz montaż wytworzonych elementów wraz z montażem dostarczonych sorterów optoelektronicznych w zakładzie uzdatniania stłuczki szklanej opakowaniowej w Wyszkowie, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/84246, wygrała firma: P.W. ARTRO Artych i Sp. , 08-110 Żabokliki, ul. Kwiatowa 105.

 

Olsztyn 16.12.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

Wdrożenie do produkcji Krynicki Recykling SA innowacyjnego sposobu przygotowania stłuczki szklanej do sortowania optycznego

Szanowni Państwo, 
serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu ofertowym na wykonanie kompleksowej usługi projektowania, wykonania konstrukcji stalowej wraz z zsypami/wysypami oraz montaż wytworzonych elementów wraz z montażem dostarczonych sorterów optoelektronicznych w zakładzie uzdatniania stłuczki szklanej opakowaniowej w Wyszkowie.

 

Olsztyn 10.11.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

Wdrożenie do produkcji Krynicki Recykling SA innowacyjnego sposobu przygotowania stłuczki szklanej do sortowania optycznego

Szanowni Państwo, 
serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu ofertowym na zakup, dostawę i uruchomienie sekcji sorterów optoelektronicznych. Wszelkie informacje pod linkiem:

 

Olsztyn 29.10.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa ZUSS w Wyszkowie pn: „Wdrożenie do produkcji Krynicki Recykling S.A. innowacyjnego sposobu przygotowania stłuczki szklanej do sortowania optycznego”- ZUSS Wyszków.

Link do ogłoszenia w Bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/76821

Opis

Przebudowa ZUSS w Wyszkowie pn: „Wdrożenie do produkcji Krynicki Recykling S.A. innowacyjnego sposobu przygotowania stłuczki szklanej do sortowania optycznego”- ZUSS Wyszków. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie krynicki.pl/przetargi oraz w załączonym do ogłoszenia dokumencie SWZ (Specyfikacja Warunków Zamówienia). Podstawowe założenia to: – Działki położone są w Wyszkowie przy ulicy Zakolejowej – Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej /ZUSS/ jest Zakładem czynnym składającym się z szeregu budynków, obiektów kubaturowych zamkniętych i otwartych, oraz uzbrojenia liniowego podziemnego. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę. Roboty budowlane będą odbywać się w terenie zabudowanym, przy funkcjonującym zakładzie: Wodę i energię elektryczną do celów budowy Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na swój koszt. Zakres rzeczowy przedmiotowego zapytania ofertowego obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: – zgodnie z opisem jw. szczegółowy zakres robót zawarty jest w projektach budowlanych. Zakres rzeczowy robót winien również zawierać wszelkie prace związane z: – doprowadzeniem terenu i terenów przyległych po wykonaniu robót do stanu pierwotnego z pokryciem ewentualnych szkód, – usuwaniem kolizji wynikłych przy realizacji zamówienia, – organizacją placu budowy, zaplecza, – wyłączenie z ruchu ciągów pieszych i jezdnych, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w projektach budowlanych. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania oraz podjęcia wszelkich czynności w celu terminowego i prawidłowego zakończenia zadania inwestycyjnego wraz z niezbędnymi dokumentami, odbiorami i próbami wymaganymi przez prawo budowlane. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, nie obejmujących całości zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Pełną dokumentację ofertową należy przesyłać wyłącznie na adres : przetargi@krynicki.pl

Okres gwarancji

36

 

 

Olsztyn 15.02.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup, dostawa i uruchomienie linii sprężonego powietrza

Link do ogłoszenia w Bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/32178?sekcja=ogloszenie

 

Opis

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i uruchomienie linii sprężonego powietrza do obsługi zakładu uzdatniania stłuczki szklanej Krynicki Recykling SA – w oddziale w Wyszkowie.

Wymagania:

X Zapotrzebowanie na sprężone powietrze wynosi 2 x 22 m³/min mierzone za kompresorem przy ciśnieniu roboczym 8 bar,

X Zapotrzebowanie powinno być realizowane przez zestaw: 2 kompresory, 2 osuszacze, 2 komplety filtrów.

X Jakość powietrza mierzona za osuszaczem oraz filtrami sieciowymi:

– Cząstkowe zanieczyszczenie olejem <1mg/m³

– Cząstkowe zanieczyszczenie pyłem <8mg/m³, cząsteczki <15 µm,

– Cząstkowe zawilgocenie(woda) <1g/m³, ciśnieniowy punkt rosy – 40°C,

X Klasa czystości powietrza – 2/3,

 

 

Olsztyn 09.06.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Wytworzenie, dostawa i montaż elementów składowych sekcji konstrukcji: przenośników, konstrukcji stalowych, rynien wibracyjnych

 

Link do ogłoszenia w Bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1248974

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu finansowanego ze środków UE, pt “Uzdatnianie szkła stanowiącego odpad , przy zastosowaniu technologii odwróconej separacji i wykorzystaniu prac własnych B+R w zakresie separacji kolorystycznej dla produktów typu “baby food”.
Realizacja projektu wiąże się z posadowieniem w hali technologicznej linii technologicznej do uzdatnia szkła. W celu posadowienia sorterów niezbędne jest utworzenie konstrukcji stalowych, zamontowanie przenośników i rynien wibracyjnych pomiędzy poszczególnymi elementami ciągu technologicznego wraz z elementami technologii oraz posadowienie sorterów na konstrukcji.

Przedmiot zamówienia będzie montowany w zakładzie przetwarzania stłuczki szklanej w Pełkiniach.

Przedmiot zamówienia

1) Konstrukcja stalowa o wadze 39 900 [kg]:
• Kształtowniki gorącowalcowane HEB200, HEB180, IPE300, IPE200, IPE160, IPE140, L100x8
• Profile gorącowalcowane RK100x8
• Kształtowniki zimnogięte C120
• Trybuny serwisowe na górnych krawędziach zbiornika: 2 szt
• Pomost serwisowy przesiewacza (100×650)
• Blacha ryflowana podestu grubości 6mm – 55 m2
• Blachy zbiornika grubości 8mm – 105 m2
• Kraty wema (podesty, stopnie) – 40 m2
• Barierki bezpieczeństwa – 119 mb
• Drabiny 5 szt.
• Łączniki (zestawy śrubowe, wkręty)
• Kotwy mocujące
• Montaż i poziomowanie sorterów opto-elektornicznych – osadzenie sorterów na konstrukcji

2) Zestaw zsypów/wysypów/zasypów – 33 szt

Specyfikacja blachy trudnościeralnej:
– Skład stopu: C, Cr
– Twardość stopu: 57-62HRC
– Maks. Temperatura pracy powłoki: 350°C

Szczegółowe informacje w załączniku – Rozwinięcie przedmiotu zamówienia.

3) Rynny wibracyjne

– Rynna wibracyjna 2000×500 wraz z układem podwieszenia do zbiornika magazynowego
– Rynna wibracyjna 2200×500 wraz z układem podwieszenia do zbiornika magazynowego
– 2 szt. elektro-wibratory o mocy 2,2 kW

4) 4 szt. sondy z sygnałem analogowym wskazujących poziom stłuczki szklanej w zbiorniku magazynowym

5) Zestaw przenośników: taśmowych oraz kubełkowych
Specyfikacja:
· taśma 500mm typ EP400/3 4/2 Y;
· prędkość stała ok. V=1m/s;
· układ nieckowy;
· krążniki górne Ø89×290 grubość blachy 5 mm;
· krążniki dolne Ø89×600 grubość blachy 5 mm;
· bęben napędowy – gumowany;
· bęben napinający;
· napinanie śrubowe;
· motoreduktor – blokada ruchu powrotnego w przenośnikach powyżej 1° kąta wznoszenia;
· głowica przesypowa;
· kosz przyjęciowy;
· siatki bezpieczeństwa;
· wyłączniki krańcowe bezpieczeństwa;
· czujnik ruchu;
· skrobak zewnętrzny;
· skrobak wewnętrzny;
· konstrukcja – stal zwykła;
· zabezpieczenie antykorozyjne – ocynk,

 

 

Informacja o wybranym wykonawcy z dnia 27.04.2020

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty

 1. Binder+Co AG

Grazer Straße 19-25

8200 Gleisdorf, Austria

Data wpłynięcia oferty: 23.04.2020

 

Olsztyn 08.04.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup de-etykieciarki do usuwania etykiet papierowych w zakładzie uzdatniania stłuczki szklanej dla projektu: „Uzdatnianie szkła stanowiącego odpad , przy zastosowaniu technologii odwróconej separacji i wykorzystaniu prac własnych B+R w zakresie separacji kolorystycznej dla produktów typu “baby food”.

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup de-etykieciarki do usuwania etykiet papierowych w zakładzie uzdatniania stłuczki szklanej w Pełkiniach.

Przedmiot zamówienia

Poniżej przedstawiamy wymogi techniczne związane z planowaną do zakupu de-etykieciarką:
=> Wydajność od 6 do 7 (włącznie) t/h
=> Łopaty mają być zamocowane do obracającego się wału
=> Łopaty powinny obracać się wokół pojedynczego wału
=>Maszyna powinna być ustawiona fabrycznie pod kątem 10⁰
=>Maszyna przeznaczona do pracy w zakładzie uzdatniania stłuczki szklanej
=> Dostawa i odbiór maszyny po stronie zamawiającego

 

Link do ogłoszenia w Bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22399#

English version

Statement on lack of personal or capital ties

 

Zwycięzcy przetargów – Pełkinie-II etap

 

Sortery:

KRS Recycling Systems GmbH

Hauptstrasse 19 b

D-94556 Neuschonau

NIP DE169287240

Data wpływu 10.09.2019 godz. 9:40

 

Elektryka/automatyka:

ARA Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej Sp. z o.o.

Morska 7

14-500 Braniewo

NIP 582-15-44-382

Data wpływu 12.09.2019 godz. 9:34

 

 

Olsztyn 14.08.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie, dostawa i montaż sekcji elektryki i automatyki dla projektu: „Uzdatnianie szkła stanowiącego odpad , przy zastosowaniu technologii odwróconej separacji i wykorzystaniu prac własnych B+R w zakresie separacji kolorystycznej dla produktów typu “baby food”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż sekcji elektryki i automatyki dla projektu: „Uzdatnianie szkła stanowiącego odpad , przy zastosowaniu technologii odwróconej separacji i wykorzystaniu prac własnych B+R w zakresie separacji kolorystycznej dla produktów typu “baby food”.

Link do ogłoszenia w Bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22401#

 

Olsztyn 14.08.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa i uruchomienie drugiej części sorterów, stanowiących cześć linii technologicznej do uzdatniania szkła stanowiącego odpad poprodukcyjny dla zakładu uzdatniającego szkło opakowaniowe na terenie województwa podkarpackiego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie sekcji sorterów,
Składającej się z :
1. 2 sztuki sorterów optoelektronicznych o wydajności 4t/h każdy, przewidziany do stłuczki o granulacji >10mm o minimalnej ilości zaworów pneumatycznych 300szt na 1000mm szerokości roboczej sortera. Oba sortery powinny być dzielone w proporcji 50/50. Jeden sorter wyposażony w detektor metalu.
2. 2 sztuka rynna wibracyjna o szerokości roboczej 970mm-1150mm

Link do ogłoszenia w Bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22399#

English version

Statement on lack of personal or capital ties

 

 

Olsztyn 14.08.2019

Zwycięzcy przetargów – Pełkinie

 

Sortery:

KRS Recycling Systems GmbH

Hauptstrasse 19 b

D-94556 Neuschonau

NIP DE169287240

Data wpływu 01.08.2019

 

Konstrukcja:

P.W. “ARTRO” Artych I Sp.

Ul. Kwiatowa 105

08-110 Żabokliki

NIP 821-21-72-187

Data wpływu 09.08.2019 godz 08:20

 

Linia sprężonego powietrza:

machAir Leszek Nowak

Babimojska 33, Krężoły

66-100 Sulechów

NIP 973-061-49-89

Data wpływu 09.08.2019 godz 08:50

 

 

Olsztyn 10.07.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa i uruchomienie sorterów, stanowiących część linii technologicznej do uzdatniania szkła stanowiącego odpad poprodukcyjny dla zakładu uzdatniającego szkło opakowaniowe.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie sorterów, stanowiących część linii technologicznej do uzdatniania szkła stanowiącego odpad poprodukcyjny dla zakładu uzdatniającego szkło opakowaniowe. w ramach realizowanego projektu:
Uzdatnianie szkła stanowiącego odpad , przy zastosowaniu technologii odwróconej separacji i wykorzystaniu prac własnych B+R w zakresie separacji kolorystycznej dla produktów typu “baby food”.

 

Link do ogłoszenia w Bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20791

English version

Statement on lack of personal or capital ties

Olsztyn 10.07.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Wytworzenie, dostawa i montaż części sekcji przenośników, konstrukcji i rynien wibracyjnych stanowiących składową linii technologicznej do odzysku szkła opakowaniowego z odpadów poprodukcyjnych spółki.

Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie, dostawa i montaż części elementów stanowiących sekcję przenośników, konstrukcji i rynien wibracyjnych stanowiących składową linii technologicznej do odzysku szkła opakowaniowego z odpadów poprodukcyjnych spółki, która ma być realizowana w ramach projektu :”Uzdatnianie szkła stanowiącego odpad , przy zastosowaniu technologii odwróconej separacji i wykorzystaniu prac własnych B+R w zakresie separacji kolorystycznej dla produktów typu “baby food”.

 

Link do ogłoszenia w Bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20794

 

 

Olsztyn 10.07.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa i uruchomienie sekcji sprężonego powietrza, stanowiącej część linii technologicznej do uzdatniania szkła stanowiącego odpad poprodukcyjny dla zakładu uzdatniającego szkło opakowaniowe.

Dostawa i uruchomienie sekcji sprężonego powietrza, stanowiącej część linii technologicznej do uzdatniania szkła stanowiącego odpad poprodukcyjny dla zakładu uzdatniającego szkło opakowaniowe, w ramach realizowanego projektu:
Uzdatnianie szkła stanowiącego odpad , przy zastosowaniu technologii odwróconej separacji i wykorzystaniu prac własnych B+R w zakresie separacji kolorystycznej dla produktów typu “baby food”.

Link do ogłoszenia w Bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20701

 

 

Olsztyn, 05.11.2018

Informujemy o wyborze oferenta do realizacji niżej opisanego zamówienia.
Firmą, której oferta uzyskała najwyższą punktację
jest Polskie Towarzystwo Ceramiczne.

 

Olsztyn, 22.10.2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego badań niezbędnych do realizacji projektu:

„Podwyższenie wskaźnika czystości stłuczki szklanej poprzez eliminację niepożądanych zanieczyszczeń materiałami typu przeźroczysta szkło-ceramika”

 

 1. Informacje ogólne:

1)    Termin składania ofert: do dnia 04-11-2018

2)    Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy doręczyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres siedziby firmy bądź przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:

damian.korczewski@krynicki.pl do końca dnia 4 listopada 2018 roku.
Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
3)    Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę damian.korczewski@krynicki.pl, adres siedziby: ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn

4)    Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia Damian Korczewski – tel. 660 421 488, mail damian.korczewski@krynicki.pl

 1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Badania próbek szkło-ceramiki pod kątem składu chemicznego przy pomocy fluorescencji rentgenowskiej z rozpraszaniem energii oraz badania charakterystycznych linii widmowych próbek szkło-ceramiki metodą spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera.

 

III. Przedmiot zamówienia:

1)    Badania próbek szkło-ceramiki pod kątem składu chemicznego przy pomocy fluorescencji rentgenowskiej z rozpraszaniem energii – ilość 30 próbek

Zakres badań

 1. Przygotowanie próbek
 2. Dobór wzorców o składzie i morfologii badanych próbek
 3. Dobór filtrów promieniowania wzbudzającego oraz właściwego
 4. napięcia lampy pierwiastki
 5. Identyfikacja pierwiastków na podstawie energii ich linii emisyjnych
 6. Identyfikacja zawartości tlenków wchodzących w skład badanego materiału

2)    Badania charakterystycznych linii widmowych próbek szkło-ceramiki metodą spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera -ilość 30 sztuk

Zakres badań

 1. Przygotowanie próbek
 2. Pomiar i analiza widm

 

Kategoria ogłoszenia Dostawy

Podkategoria ogłoszenia Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia Dowolne miejsce w Polsce

Cel zamówienia Przeprowadzenie badań próbek szkło-ceramiki pod kątem składu chemicznego przy pomocy fluorescencji rentgenowskiej z rozpraszaniem energii – ilość 30 próbek oraz badania charakterystycznych linii widmowych próbek szkło-ceramiki metodą spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera – ilość 30 próbek, celem opracowania przez Zamawiającego katalogu elementów przeźroczystej szkło-ceramiki.

Harmonogram realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia: IV kwartał 2018-I kwartał 2019 roku

Załączniki
Załącznik nr 1 – Deklaracja spełnienia kryteriów, pobierz: Zapytanie_ofertowe_na_przeprowadzenie_badan_Zalacznik_nr_1

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, pobierz:  Zapytanie_ofertowe_na_przeprowadzenie_badan_Zalacznik_nr_2

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy Kompletna oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim i zawierać:

 1. cenę netto i brutto wyrażoną w PLN lub EUR
 2. deklarację spełnienia kryteriów stanowiąca Załącznik nr 1, która będzie stanowić podstawę do ustalenia, czy oferta spełnia wymagania i w jakim zakresie
 3. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiące Załącznik nr 2
 4. oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi.

 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

1) Rozpatrywane będą jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez Oferentów niepodlegających wykluczeniu z postępowania.

2) KRYTERIA 0-1 (spełnia, nie spełnia)

 1. Deklaracja dostępu do aparatury niezbędnej do wykonania badania
 2. Deklaracja posiadania kadry naukowo – badawczej specjalizującej się w zakresie metod spektroskopowych i badań transparentnej szkło-ceramiki
 3. Okres ważności oferty – minimum 3 miesiące

3) KRYTERIA PUNKTOWANE

 1. Cena – waga 50%. Liczona jako najniższa cena z oferty/ cenę z oferty razy 50%.
 2. Deklarowany czas realizacji zamówienia podany w dniach roboczych: waga 30% . Liczona jako najmniejsza ilość dni z ofert/ ilość dni z oferty razy 30%.
 3. Dostęp do doświadczonej kadry naukowej zdolnej do wykonania badań – waga 20%.

Liczone jako:

Niska- 0 punktów (brak kadry naukowej z tytułami naukowymi, dostęp jedynie do laborantów)

Dostateczna: 0,3 punktu (dostęp do 1 osoby z kadry naukowej o tytule min dr.hab, dostęp do laborantów)

Dobra – 0,6 punktu (dostęp do 2 osób z kadry naukowej o tytule min dr.hab, dostęp do laborantów)

Bardzo dobra – 1 punkt (dostęp do co najmniej 3 osób z kadry naukowej o tytule min dr.hab, dostęp do laborantów)

4) Punktacja za kryteria określone w pkt. „Kryteria premiowe”  zostanie ustalona następująco: Liczba punktów za kryterium = suma punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów premiowych 5) Uwzględniając powyższe kryteria oceny ofert, wybrana zostanie oferta z najwyższą łączną ilością punktów.

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentami w przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie bądź więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów.

 

Wykluczenia

 1. Wykluczenia.
  1) Z możliwości ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty (Oferenci), które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  2) Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt. V.1) według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy złożonego przez Oferenta oświadczenia (Załącznika nr 2).

Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postepowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie: publikacji na stronie internetowej www.krynicki.pl, oraz wysłania zapytania do potencjalnych oferentów.

Termin otwarcia ofert: 5.11.2018r.

Oferty zostaną otwarte komisyjnie przy udziale członków komisji w składzie:

 1. Prezes Zarządu
 2. Dyrektor Inwestycyjny
 3. Kierownik Projektu

Termin ogłoszenia wyboru oferenta 5.11.2018r.

Informacje uzupełniające Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek. Płatność za realizację zamówienia będzie ratalna, zgodna ze stanem faktycznie wykonanych prac. Krynicki Recykling S.A. zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia bez podania przyczyny.

 

 

Adam Krynicki

Prezes Zarządu

Krynicki Recykling S.A

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.