Dotacje z UE

Poniżej przedstawiamy projekty, na które otrzymaliśmy dotacje pochodzące z funduszy Unii Europejskiej.

2014 r.

„Dotacje na Innowacje”

“Wykorzystanie autorskiego patentu do zarządzania kolorami szkła opakowaniowego o granulacji od 3mm”
Spółka Krynicki Recykling S.A. w roku 2014 (Umowa z PARP podpisana 27.06.2014 r.) otrzymała dotację z funduszy UE w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2016 na projekt pod nazwą „Wykorzystanie autorskiego patentu do zarządzania kolorami szkła opakowaniowego o granulacji od 3mm”.
Projekt realizowany jest w Wyszkowie , w województwie mazowieckim. Wartość dofinansowania to 3 400 000,00 zł.

UE_flagi2

2013 r.

Wdrożenie autorskiego wynalazku motorem długofalowego rozwoju Spółki Krynicki Recykling S.A. opartego o innowacje
Spółka Krynicki Recykling S.A. w roku 2013 otrzymała dotacją z funduszy UE – w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 na projekt pod nazwą „Wdrożenie autorskiego wynalazku motorem długofalowego rozwoju Spółki Krynicki Recykling S.A. opartego o innowacje. Projekt jest realizowany w Lublińcu, w województwie śląskim. Wartość dofinansowania to 19 010 000 zł.

“Technologia ograniczenia strumienia odpadów nieorganicznych powstałych w procesie uzdatniania stłuczki szklanej”.
Niniejszy projekt realizowany był w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt jest realizowany w Wyszkowie w województwie mazowieckim. Całkowita kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła 1.930.257,66 zł.

2011 r.

Prace rozwojowe nad technologią automatycznej separacji ołowiu ze szkła opakowaniowego”
Spółka Krynicki Recykling S.A. w roku 2011 otrzymała dotacją z funduszy UE Â w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 na projekt pod nazwą „Prace rozwojowe nad technologią automatycznej separacji ołowiu ze szkła opakowaniowego”. Projekt ten obejmuje wsparcie na prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac w województwie podkarpackim.

„Prace rozwojowe nad innowacyjną technologią odzysku stłuczki szklanej o granulacji poniżej 10mm”
Spółka Krynicki Recykling S.A. w roku 2011 otrzymała dotacją z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 na projekt pod nazwą „Prace rozwojowe nad innowacyjną technologią odzysku stłuczki szklanej o granulacji poniżej 10mm.” Projekt ten obejmuje wsparcie na prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac w województwie podkarpackim.

“Innowacyjna technologia odzysku szkła opakowaniowego z odpadów poprodukcyjnych”

W dniu 8 sierpnia 2011 roku nastąpiło podpisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, której przedmiotem jest udzielenie Spółce przez Bank Gospodarstwa Krajowego dofinansowania na realizacją projektu “Innowacyjna technologia odzysku szkła opakowaniowego z odpadów poprodukcyjnych”. Krynicki Recykling S.A. otrzyma dofinansowanie w formie premii technologicznej bądącej refundacją poniesionych wydatków kwalifikujących sią do objęcia wsparciem na realizacją Projektu. Projekt ten realizowany jest w ramach Działania 4.3 „Kredyt technologiczny” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szacowana całkowita wartość w/w projektu wynosi 10.242.000 zł i zostanie sfinansowana kredytami w łącznej wysokości 7.000.000 zł (linia technologiczna) oraz środkami własnymi w wysokości 3.242.000 zł (hala, place, boksy grunt w Pełkiniach). Po zrealizowaniu inwestycji przyznana premia technologiczna w maksymalnej wysokości 4.000.000 zł pomniejszy zadłużenie kredytowe Spółki.

„Wdrożenie technologii sortowania kolorystycznego szkła opakowaniowego z eliminacją szkła termicznego”
W dniu 9 grudnia 2011 roku nastąpiło podpisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, której przedmiotem jest udzielenie Spółce przez Bank Gospodarstwa Krajowego dofinansowania na realizacją projektu pn „Wdrożenie technologii sortowania kolorystycznego szkła opakowaniowego z eliminacją szkła termicznego”. Krynicki Recykling S.A. otrzyma dofinansowanie w formie premii technologicznej będącej refundacją poniesionych wydatków kwalifikujących sią do objęcia wsparciem na realizacją Projektu w maksymalnej wysokości 4.000.000 zł.

Szacowana całkowita wartość w/w projektu wynosi 6.980.000 zł i dotyczy zakupu linii technologicznej. Zostanie ona sfinansowana kredytem technologicznym i uzupełniającym. Po zrealizowaniu inwestycji przyznana premia technologiczna pomniejszy zadłużenie kredytowe Spółki.

2010 r.

„Przygotowanie do pozyskania kapitału zewnętrznego przez Krynicki Recykling S. A”
Spółka Krynicki Recykling S.A. w roku 2010 otrzymała dotacją z funduszy UE, na projekt: „Przygotowanie do pozyskania kapitału zewnętrznego przez Krynicki Recykling S. A”.
Projekt ten obejmował przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu debiutu spółki na rynku głównym GPW.

2007 r.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 było współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego

cert-UEflagacert-znak2
http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.