Władze spółki

Zarząd

Adam Krynicki – Prezes Zarządu
Paweł Narcyz Kołakowski – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 kwietnia 2016 roku powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową, trzyletnią kadencję tj. na lata 2016-2019 w składzie:

 1. Pan Piotr Aleksander Woźniak
 2. Pani Anna Katarzyna Andrzejak
 3. Pani Anna Maria Barska
 4. Pani Magdalena Dorota Czajka
 5. Pani Joanna Pawlicka

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, w obecnym składzie Rady Nadzorczej kryteria niezależności, określone w załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) spełnia 3 członków Rady, tj. A. Andrzejak, M. Czajka oraz P. Woźniak.

 • Adam Krynicki

  Adam Krynicki

  Prezes Zarządu

  Adam Krynicki posiada wykształcenie wyższe, a w 2001 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Pan Adam Krynicki jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, specjalność: „Nauki o Zarządzaniu”. W ramach wykształcenia uzupełniającego w 1999 roku ukończył studia podyplomowe „Wycena Nieruchomości”.

  Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Adama Krynickiego:

  • 1997 – 1999 – przedstawiciel handlowy w „BAZI” s.c. w Olsztynku;
  • 2000 – 2006 – adiunkt w Katedrze Organizacji Zarządzania, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
  • 2003 – 2007 – dyrektor ds. rozwoju w Krynicki Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie
  • 2007 – obecnie Prezes Zarządu Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie
  • 2013 – obecnie Prezes Zarządu Krynicki Glass Recycling OÜ z siedzibą w Tallinie
  • 2013 – obecnie Dyrektor Generalny UAB Krynicki Glass Recycling z siedzibą w Wilnie

  Pan Adam Krynicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 • Paweł Narcyz Kołakowski

  Członek Zarządu

  Paweł Kołakowski ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Marketingu w Warszawie na Wydziale Zarządzania i Marketingu, w zakresie zarządzania finansami.

  Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Pawła Narcyza Kołakowskiego:

  • 1992 – 1998 – Specjalista Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • 1998 – 2002 – Menedżer Inwestycyjny AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wcześniej Chase Fund Management Sp. z o.o.,
  • 2002 – 2005 – Wiceprezes Zarządu Hygienika S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • 2006 – 2006 – Wiceprezes Zarządu Górnośląskiego Funduszu Kapitałowego z siedzibą w Chorzowie,
  • 2007 – 2010 – General Manager CTOB Rol-Pol Ltd. z siedzibą w Ivanovce _Ukraina,
  • 2006 – 2009 – Prezes Zarządu Orga Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _wcześniej GFK Operacje Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,
  • 2008 – 2010 – Prezes Zarządu Norblin Industrial Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  • 2010 – obecnie – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie
  • 2013 – obecnie – Członek Zarządu Krynicki Glass Recycling OÜ z siedzibą w Tallinie
  • 2013 – obecnie – Prokurent w UAB Krynicki Glass Recycling z siedzibą w Wilnie
  • 1999 – obecnie – członek licznych Rad Nadzorczych spółek kapitałowych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  Pan Paweł Narcyz Kołakowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ostatnia aktualizacja 20.03.2017

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.