Rada Nadzorcza zapewnia, aby biegły rewident przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego Spółki zmieniał się przynajmniej raz na pięć lat obrotowych oraz był wybierany w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

W dniu 29 maja 2017 roku Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 388 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust.1 Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku, a także zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta sporządzonych za rok obrotowy 2017.

Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć dokonanie czynności, o których mowa powyżej, firmie Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 73.

Emitent korzystał z usług spółki Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w zakresie jednostkowego i skonsolidowanego przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze 2016 oraz jednostkowego i skonsolidowanego badania sprawozdań finansowych za rok 2016.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.