Rada Nadzorcza zapewnia, aby biegły rewident przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego Spółki zmieniał się przynajmniej raz na siedem lat obrotowych.

w dniu 10 maja 2016 roku Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 388 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust.1 Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta sporządzonych za I półrocze 2016 roku, a także zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta sporządzonych za rok obrotowy 2016.

Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć dokonanie czynności, o których mowa powyżej, firmie Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 73.
Emitent nie korzystał wcześniej z usług spółki Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Ostatnia aktualizacja 20.03.2017

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.