Kalendarium wydarzeń

Raporty roczne:

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018 16.04.2019
Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2018 16.04.2019

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

I kwartał 2019 22.05.2019

III kwartał 2019 21.11.2019

Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe: 25.09.2019

 

Jednocześnie Emitent informuje, iż w 2019 r. kontynuować będzie przekazywanie skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o których mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Zgodnie z § 79 ust.2 w/w Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r. i II kwartał 2019 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

terminy przekazywania raportów, harmonogram raportów

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.