Skonsolidowany raport roczny RS/2019

Skonsolidowany raport roczny RS/2019

Powrót do listy raportów okresowych

Raport okresowy roczny skonsolidowany  za 2019 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 96 264,82 85 134,37 22 377,80 19 951,57
Wynik na działalności operacyjnej 12 282,16 11 496,02 2 855,12 2 694,14
Wynik brutto 10 459,80 9 764,17 2 431,49 2 285,08
Wynik netto 8 658,17 8 769,34 2 012,68 2 055,13
Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 942,88 25 499,97 5 798,24 5 976,02
 Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -18 388,67 -24 153,79 -4 274,64 -5 660,54
Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 388,51 -1 416,34 -1 485,08 -331,92
Aktywa razem 224 005,54 212 864,28 52 601,98 49 503,32
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 126 316,38 123 917,82 29 662,18 28 818,10
 Zobowiązania długoterminowe 82 496,09 83 823,44 19 372,10 19 493,82
Zobowiązania krótkoterminowe 43 820,29 40 094,37 10 290,08 9 324,27
Kapitał własny 97 689,17 88 946,47 22 939,81 20 685,23
Kapitał akcyjny 1 736,58 1 736,58 407,79 403,86
Średnia ważona liczba akcji 17 365,80 17 365,80 17 365,80 17 365,80
Wynik netto na jedną akcję zwykłą w (zł/EUR) 0,50 0,50 0,12 0,12
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł/EUR) 5,63 5,12 1,32 1,19

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.