Raport roczny RS/2017

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 12-2016 2017 12-2016
I. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 75 793 71 263 17 856 16 286
II. II. Wynik na działalności operacyjnej 10 603 8 613 2 498 1 968
III. III. Wynik brutto 8 738 7 070 2 059 1 616
IV. IV. Wynik netto 7 158 5 676 1 686 1 297
V. V. Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 926 19 776 4 459 4 519
VI. VI. Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 951 -6 666 -3 522 -1 523
VII. VII. Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 964 -13 159 -934 -3 007
VIII. IX. Aktywa razem 193 622 183 742 46 422 41 533
IX. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 114 010 111 267 27 335 25 151
X. XI. Zobowiązania długoterminowe 75 353 77 624 18 066 17 546
XI. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 38 657 33 643 9 268 7 605
XII. XIII. Kapitał własny 79 612 72 475 19 087 16 382
XIII. XIV. Kapitał akcyjny 1 737 1 737 416 393
XIV. XV. Średnia ważona liczba akcji 17 366 17 210 17 366 17 210
XV. XVI. Wynik netto na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,41 0,33 0,10 0,08
XVI. XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 4,58 4,21 1,10 0,95

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.