Raport roczny R/2017

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 12-2016 2017 12-2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 71 957 429,95 66 619 788,57 16 952 300,50 15 224 944,25
II. Zysk/strata na działalności operacyjnej 10 016 324,53 7 721 272,51 2 359 724,96 1 764 579,96
III. Zysk/strata przed opodatkowaniem 8 297 319,66 6 054 268,81 1 954 748,19 1 383 611,49
IV. Zysk netto 6 702 716,96 4 661 547,86 1 579 079,08 1 065 326,20
V. Gotówka z działalności operacyjnej 16 717 286,44 20 243 326,05 3 938 390,57 4 626 305,75
VI. Gotówka z działalności inwestycyjnej -13 177 961,39 -5 801 273,46 -3 104 568,38 -1 325 793,24
VII. Gotówka z działalności finansowej -3 524 800,84 -14 438 034,29 -830 400,46 -3 299 594,19
VIII. Aktywa razem 189 054 414,88 179 615 842,45 45 327 007,33 40 600 326,05
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 110 434 100,56 107 698 245,09 26 477 283,22 24 344 087,95
X. Zobowiązania długoterminowe 74 935 371,42 76 934 825,30 17 966 235,45 17 390 331,22
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 35 498 729,14 30 763 419,79 8 511 047,77 6 953 756,73
XII. Kapitał własny 78 620 314,32 71 917 597,36 18 849 724,12 16 256 238,10
XIII. Kapitał akcyjny 1 736 580,00 1 736 580,00 416 356,18 392 536,17
XIV. Średnia ważona liczba akcji 17 365 800 17 209 792 17 365 800 17 209 792
XV. Wynik netto na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,39 0,27 0,09 0,06
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 4,53 4,18 1,09 0,94

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.