Raport okresowy półroczny PS/2018

Raport okresowy półroczny PS/2018

Powrót do listy raportów okresowych
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 41 800,44 37 095,13 9 859,87 8 733,61
Wynik na działalności operacyjnej 6 372,89 6 071,30 1 503,23 1 429,41
Wynik brutto 5 495,71 5 161,24 1 296,33 1 215,15
Wynik netto 4 562,47 4 262,42 1 076,19 1 003,54
Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 657,38 13 069,54 2 277,98 3 077,07
Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 582,50 -7 460,15 -2 260,32 -1 756,40
Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej -173,08 -5 578,23 -40,83 -1 313,33
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2018 i 31.12.2017
Aktywa razem 205 158,29 193 622,26 47 037,39 46 422,18
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 120 989,09 114 010,46 27 739,61 27 334,74
Zobowiązania długoterminowe 79 040,59 75 352,98 18 121,93 18 066,36
Zobowiązania krótkoterminowe 41 948,50 38 657,48 9 617,69 9 268,38
Kapitał własny 84 169,20 79 611,80 19 297,78 19 087,44
Kapitał akcyjny 1 736,58 1 736,58 398,15 416,36
Średnia ważona liczba akcji 17 365,80 17 365,80 17 365,80 17 365,80
Wynik netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,26 0,25 0,06 0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,85 4,42 1,11 1,05
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 39 374,33 35 069,64 9 270,22 8 256,73
Wynik na działalności operacyjnej 5 876,08 5 447,27 1 383,45 1 282,50
Wynik brutto 5 088,69 4 635,79 1 198,07 1 091,44
Wynik netto 4 147,99 3 729,86 976,59 878,15
Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 303,60 11 392,64 2 190,42 2 682,26
Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 599,40 -5 907,23 -2 260,06 -1 390,79
Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej 198,00 -5 455,50 46,62 -1 284,43
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2018 i 31.12.2017
Aktywa razem 199 201,47 189 054,41 45 671,65 45 327,01
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 116 433,17 110 434,10 26 695,06 26 477,28
Zobowiązania długoterminowe 77 857,86 74 935,37 17 850,76 17 966,24
Zobowiązania krótkoterminowe 38 575,30 35 498,73 8 844,30 8 511,05
Kapitał własny 82 768,30 78 620,31 18 976,59 18 849,72
Kapitał akcyjny 1 736,58 1 736,58 398,15 416,36
Średnia ważona liczba akcji 17 365,80 17 365,80 17 365,80 17 365,80
Wynik netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,24 0,21 0,06 0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,77 4,36 1,09 1,03

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.