Raport okresowy półroczny 2020 PS

Raport okresowy półroczny 2020 PS

Powrót do listy raportów okresowych
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 49 973,08 46 866,87 11 251,90 10 929,77
Wynik na działalności operacyjnej 6 873,57 6 099,08 1 547,65 1 422,36
Wynik brutto 6 561,81 5 149,77 1 477,45 1 200,97
Wynik netto 5 684,75 4 161,45 1 279,97 970,49
Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 394,09 12 162,45 2 340,33 2 836,39
Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 699,48 -8 849,09 -1 283,29 -2 063,69
Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 801,50 -3 347,60 -1 081,10 -780,69
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2020 i 31.12.2019
Aktywa razem 224 005,54 217 930,21 52 601,98 51 253,58
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 126 316,38 124 742,37 29 662,18 29 337,34
Zobowiązania długoterminowe 82 496,09 84 184,15 19 372,10 19 798,72
Zobowiązania krótkoterminowe 43 820,29 40 558,22 10 290,08 9 538,62
Kapitał własny 97 689,17 93 187,84 22 939,81 21 916,24
Kapitał akcyjny 1 736,58 1 736,58 407,79 408,41
Średnia ważona liczba akcji 17 365,80 17 365,80 17 365,80 17 365,80
Wynik netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,33 0,24 0,07 0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,95 5,37 1,33 1,26
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 48 259,32 45 303,24 10 866,03 10 565,12
Wynik na działalności operacyjnej 6 669,02 6 492,84 1 501,59 1 514,19
Wynik brutto 6 447,34 5 640,13 1 451,68 1 315,33
Wynik netto 5 570,28 4 643,09 1 254,20 1 082,81
Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 031,29 11 517,44 2 258,64 2 685,97
Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 595,12 -8 675,78 -1 259,79 -2 023,27
Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 543,06 -2 875,91 -1 022,91 -670,69
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2020 i 31.12.2019
Aktywa razem 219 878,82 212 661,73 51 632,93 50 014,52
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 122 530,40 120 036,08 28 773,14 28 230,50
Zobowiązania długoterminowe 82 182,39 83 683,10 19 298,44 19 680,88
Zobowiązania krótkoterminowe 40 348,02 36 352,98 9 474,70 8 549,62
Kapitał własny 97 348,41 92 625,65 22 859,79 21 784,02
Kapitał akcyjny 1 736,58 1 736,58 388,84 408,41
Średnia ważona liczba akcji 17 365,80 17 365,80 17 365 800,00 17 365,80
Wynik netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,32 0,27 0,07 0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,93 5,33 1,33 1,25

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.