Raport okresowy półroczny PS/2017

Raport okresowy półroczny PS/2017

Powrót do listy raportów okresowych

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 37 095,13 35 136,59 8 733,61 8 021,11
Wynik na działalności operacyjnej 6 071,30 2 915,61 1 429,41 665,59
Wynik brutto 5 161,24 2 116,83 1 215,15 483,24
Wynik netto 4 262,42 1 439,57 1 003,54 328,63
Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 069,54 9 762,60 3 077,07 2 228,64
Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 460,15 -2 229,30 -1 756,40 -508,91
Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 578,23 -7 247,06 -1 313,33 -1 654,39
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2017 i 31.12.2016
Aktywa razem 187 773,82 183 742,06 44 427,73 41 533,01
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 111 062,16 111 266,90 26 277,57 25 150,75
Zobowiązania długoterminowe 72 486,09 77 623,61 17 150,38 17 546,02
Zobowiązania krótkoterminowe 38 576,07 33 643,30 9 127,19 7 604,72
Kapitał własny 76 711,66 72 475,15 18 150,16 16 382,27
Kapitał akcjyny 1 736,58 1 736,58 410,88 392,54
Średnia ważona liczba akcji 17 365,80 17 051,20 17 365,80 17 051,20
Wynik netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,25 0,08 0,06 0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,42 4,37 1,05 0,99

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.