Raporty

Raport bieżący 22/2019

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2019 roku

Powrót do listy raportów bieżących

Data publikacji raportu 09.09.2019

Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej „Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2019 roku, zwierającego jednostkowe informacje finansowe, określonego przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 2/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku.

Dotychczasowy termin publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2019 roku został określony na dzień 25.09.2019 roku.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2019 roku Emitent określił na dzień 24.09.2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2016.1639 t.j. z dnia 2016.10.07, z późń.zm.) w zw. z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.