Raporty

Raport bieżący 10/2018

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2018 roku

Powrót do listy raportów bieżących

Data publikacji raportu 10.05.2018

Zarząd Krynicki Recykling S.A. _dalej „Emitent”_ informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2018 roku, określonego przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 2/2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku.
Dotychczasowy termin publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2018 roku został określony na dzień 29.05.2018 roku.
Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2018 roku Emitent określił na dzień 22.05.2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U.2016.1639 t.j. z dnia 2016.10.07, z późń.zm._ w zw. z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20_.

Tagi

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.