Raporty

Raport bieżący 17/2017

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2017 roku

Powrót do listy raportów bieżących

Data publikacji raportu 27.09.2017

Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej „Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał 2017 roku, określonego przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 2/2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku.

Dotychczasowy termin publikacji skonsolidowanego raportu okresowego zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał 2017 roku został określony na dzień 27.11.2017 roku.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu okresowego zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał 2017 roku Emitent określił na dzień 24.11.2017 roku.

 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2016.1639 t.j. z dnia 2016.10.07, z późń.zm.) w zw. z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 t.j. z dnia 2014.01.28, z późń. zm.)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.