Raporty

Raport bieżący 20/2019

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Powrót do listy raportów bieżących

Data publikacji raportu 26.07.2019

Zarząd Krynicki Recykling S.A. _dalej Emitent_ informuje, iż w dniu 26 lipca 2019 roku podpisał aneksy do następujących umów kredytowych:

1. Kredyt obrotowy odnawialny zawarty dnia 11 sierpnia 2016 z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, NIP 634-013-54-75, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 415 _dalej Bank_. O zawarciu umowy kredytowej Emitent informował w raporcie ESPI 35/2016, ESPI 14/2018 oraz ESPI 5/2019.

Na podstawie zawartego aneksu wydłużony został okres kredytowania do dnia 14 sierpnia 2019 roku.

Termin całkowitej spłaty kredytu został ustalony na dzień 14 sierpnia 2019 roku.

Pozostałe warunki kredytu nie uległy zmianie.

2. Kredyt inwestycyjny zawarty dnia 11 sierpnia 2016 z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, NIP 634-013-54-75, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 415 _dalej Bank_. O zawarciu umowy kredytowej Emitent informował w raporcie ESPI 35/2016.

Na podstawie zawartego aneksu zmniejszona została łączna wysokość kredytu z kwoty 2.727.900,00 zł _słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset złotych_ na 2.652.730,67zł _słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysięcy siedemset trzydzieści złotych 67/100_.

Pozostałe warunki kredytu nie uległy zmianie.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.