Raporty

Raport bieżący 12/2019

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Powrót do listy raportów bieżących

Data publikacji raportu 26.04.2019

Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2019 roku, Emitent podpisał aneks do umowy kredytu wielocelowego zawartej dnia 27 kwietnia 2016 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000026438 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263 (dalej Bank).

Na podstawie zawartego aneksu wydłużony został okres kredytowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Pozostałe warunki kredytu nie uległy zmianie.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.