Raporty

Raport bieżący 5/2019

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Powrót do listy raportów bieżących

Data publikacji raportu 31.01.2019

Zarząd Krynicki Recykling S.A. _dalej Emitent_ informuje, iż w dniu 31 stycznia 2019 roku podpisał aneks do umowy o kredyt obrotowy odnawialny zawartej dnia 11 sierpnia 2016 z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, NIP 634-013-54-75, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 415 _dalej Bank_. O zawarciu umowy kredytowej Emitent informował w raporcie ESPI 35/2016 oraz ESPI 14/2018.

Na podstawie zawartego aneksu wydłużony został okres kredytowania do dnia 31 lipca 2019 roku.

Termin całkowitej spłaty kredytu został ustalony na dzień 31 lipca 2019 roku.

Pozostałe warunki kredytu nie uległy zmianie.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.