Raporty

Raport bieżący 4/2021

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zgody za wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020

Powrót do listy raportów bieżących

Data publikacji raportu 07.01.2021

Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dnia 7 stycznia 2021 roku na podstawie art. 349 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych w zw. z § 9 ust. 1 i 2 statutu Spółki podjęta została uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet dywidendy za okres pierwszego półrocza 2020 roku w łącznej wysokości 2.604.870,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych), tj. w wysokości 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na każdą akcję, o której to wypłacie Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 3 z dnia 5 stycznia 2021 r.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.