Raporty

Raport bieżący 2/2018

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Powrót do listy raportów bieżących

Data publikacji raportu 12.01.2018

Zarząd Krynicki Recykling S.A. _dalej „Emitent”_ działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm._, podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

Raporty roczne:
Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017: 09.04.2018
Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2017: 09.04.2018

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
I kwartał 2018 29.05.2018
III kwartał 2018 22.11.2018 Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe: 26.09.2018

Jednocześnie Emitent informuje, iż w 2018 r. kontynuować będzie przekazywanie skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o których mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Zgodnie z § 101 ust.2 w/w Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r. i II kwartał 2018 r.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.