Raporty

Raport bieżący 1/2020

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Powrót do listy raportów bieżących

Data publikacji raportu 20.01.2020

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent ) działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 757), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:
Raporty roczne:
Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019 21.04.2020 Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019 21.04.2020

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
I kwartał 2020 12.05.2020
III kwartał 2020 19.11.2020

Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe: 22.09.2020
Jednocześnie Emitent informuje, iż w 2020 r. kontynuować będzie przekazywanie skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o których mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Zgodnie z § 79 ust.2 w/w Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. i II kwartał 2020 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.