Raporty

Raport bieżący 24/2019

Ograniczenie żądania pozwu w sprawie prowadzonej przez Sad Okręgowy w Wilnie

Powrót do listy raportów bieżących

Data publikacji raportu 15.11.2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2019 z 13 marca 2019 roku, dotyczącego prawomocnego uchylenia postanowienia dotyczącego zabezpieczenia na majątku Emitenta w związku z wniesionym przeciwko Emitentowi pozwem o naprawienie szkody _opóźniona informacja poufna_ Emitent informuje, iż powziął informację o ograniczeniu żądania pozwu złożonego przez spółkę BUAB Lithuanian Glass Recycling, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 6/2019 roku.
Zgodnie z pozyskaną od kancelarii litewskiej informacją syndyk masy upadłości BUAB Lithuanian Glass Recycling, w dniu 28 października 2019 roku ograniczył łączne żądanie pozwu do kwoty 2.435.518,19 Euro. Działanie to jest wynikiem zmniejszenia prawomocnie, na skutek starań Emitenta reprezentowanego przez profesjonalna kancelarię litewską, jednej z wierzytelności zgłoszonych do masy upadłości w toku postępowania upadłościowego BUAB Lithuanian Glass Recycling. Zgodnie z zapadłym w toku postępowania upadłościowego prawomocnym rozstrzygnięciem jedna z wierzytelności została zmniejszona z kwoty 608.887,18 Euro do kwoty 15.301,65 Euro. W związku z powyższym konieczne stało się ograniczenie roszczenia dochodzonego w postępowaniu sądowym przeciwko Emitentowi.
O dalszych działaniach i efektach podejmowanej obrony przed zgłoszonym w w/w postępowaniu sądowym roszczeniem, Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.