Raporty

Raport bieżący 14/2020

Nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Wilnie w sprawie z powództwa BUAB „Lithuanian glass recycling“

Powrót do listy raportów bieżących

Data publikacji raportu 13.08.2020

Emitent w nawiązaniu do wcześniej przekazanych informacji, w drodze raportów:
a) 6/2019 z dnia 13 marca 2019 roku
b) 24/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku
c) 5/2020 z 3 czerwca 2020 roku
informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż w dniu 12 sierpnia 2020 roku Sąd Okręgowy w Wilnie wydał wyrok (w I Instancji) w sprawie cywilnej Nr. e2-671-430/2020, w której powód BUAB „Lithuanian glass recycling“ złożył pozew o zapłatę odszkodowania przeciwko pięciu pozwanym, w tym przeciwko Emitentowi. W pierwotnym pozwie powód BUAB „Lithuanian glass recycling“ wnosił o zasądzenie odszkodowania w wysokości 3 081 103,72 EUR solidarnie od pozwanych Krynicki Recykling S.A. oraz byłych członków organów zarządzających BUAB „Lithuanian glass recycling“.
Sąd Okręgowy w Wilnie po rozpatrzeniu sprawy cywilnej wyrokiem z dnia 12 sierpnia 2020 r. zasądził jedynie ok. 22% wartości żądania pozwu i zasądził solidarnie od Emitenta oraz 4 innych pozwanych odszkodowanie w sumie w wysokości 679 558,61 EUR (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem euro 61/100).
Wyrok nie jest prawomocny. Emitent nie zgadza się z wydanym przez Sąd Okręgowy w Wilnie rozstrzygnięciem oraz w przewidzianym przez przepisy prawa litewskiego terminie wniesie apelację od tego wyroku kwestionując go co do zasady jak i wysokości.
Jednocześnie Emitent zdecydował, z powodów ostrożnościowych, zawiązać w III kwartale 2020 roku rezerwę w wysokości 679 558,61 EUR na poczet ewentualnych, przyszłych zobowiązań.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.