Raporty

Raport bieżący 17/2020

Apelacje wniesione od Wyroku Sądu Okręgowego w Wilnie

Powrót do listy raportów bieżących

Data publikacji raportu 21.10.2020

Emitent w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku podaje do publicznej wiadomości, iż zgodnie z uzyskanymi przez niego informacjami od reprezentującego go prawnika litewskiego w sprawie cywilnej Nr. e2-671-430/2020, z powództwa BUAB „Lithuanian glass recycling” prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Wilnie od wyroku wydanego w niniejszej sprawie w dniu 12 sierpnia 2020 r. apelację skutecznie wniosło czterech pozwanych tj:

a) Emitent

b) Piotr Krynicki

c) Adam Krynicki

d) Oleg Bukin

Powód pomimo, iż Sąd Okręgowy w I instancji zasądził m.in. od w/w pozwanych jedynie ok. 22% wartości żądania pozwu tj. odszkodowanie w wysokości 679 558,61 EUR (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem euro 61/100) nie odwołał się od postanowienia Sądu Okręgowego w Wilnie.

Oznacza to, że znacząco zminimalizowane zostało ryzyko dotyczące wartości roszczenia, które może zostać zasądzone przeciwko Emitentowi do wartości utworzonej przez niego w III kwartale rezerwy w wysokości 679 558,61 EUR (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem euro 61/100).

Jakkolwiek Emitent wskazuje, ze zgodnie z litewskim prawem procesowym Sąd Apelacyjny może w razie uznania braku rozpoznania przez Sąd I Instancji meritum sprawy, uchylić wyrok Sądu I instancji w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania tj. w granicach pierwotnie wniesionego przez BUAB „Lithuanian glass recycling” roszczenia tj. 2.214.590,90 EUR ( tj. z uwzględnieniem prawomocnie oddalonej już części powództwa).

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.