Raporty

Raport bieżący 13/2019

Zgłoszenie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Powrót do listy raportów bieżących

Data publikacji raportu 10.05.2019

Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku, w sprawie zwołania na dzień 17 maja 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informuje, iż w związku z punktem porządku obrad w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2019 – 2022), otrzymał w dniu 10 maja 2019 roku od akcjonariusza UNIFUNDUSZE Fundusz Inwestycyjny Otwarty wraz z wydzielonymi Subfunduszami, zgłoszenie kandydata wraz z projektem uchwały w sprawie powołania Pana Rafała Bogusławskiego do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji. Projekt uchwały oraz życiorys Pana Rafała Bogusławskiego przekazane zostają w załączeniu do niniejszego raportu.
Jednocześnie Emitent informuje, że ww. kandydat wyraził zgodę na powołanie do Rady Nadzorczej Krynicki Recykling S.A.

Podstawa prawna: § 19 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.