Polityka jakości

  • Zapewnienie czołowej pozycji wśród dostawców stłuczki szklanej opakowaniowej;
  • Identyfikacja aktualnych i przyszłych potrzeb Klientów (kontrahentów) w celu zapewnienia indywidualnej i kompleksowej obsługi pozwalającej zaspokoić ich rosnące wymagania jakościowe oraz ilościowe;
  • Rozwijanie partnerskich relacji z Klientami i dostawcami poprzez etyczne i rzetelne wywiązywanie sią z zawartych zobowiązań;
  • Zapewnienie ciągłego rozwoju przedsiąbiorstwa poprzez wprowadzanie nowoczesnych metod zarządzania, stosowanych technologii, pozyskiwania dostawców oraz sprzedaży;
  • Rozwój osobowości pracowników poprzez system szkoleń, ocen i motywacji pozwalający podnosić zakres ich świadomości oraz umiejątności niezbądnych w kształtowaniu wysokiego poziomu kultury organizacyjnej przedsiąbiorstwa.

Dla konsekwentnego prowadzenia tej strategii i zapewnienia konkurencyjności firmy staramy sią efektywnie realizować i doskonalić wszystkie procesy w Krynicki Recykling S.A.
Jest to możliwe dziąki pełnemu zaangażowaniu naszego kierownictwa oraz wszystkich naszych pracowników.

Przy realizowaniu polityki jakości firmy uwzglądnia sią aspekty marketingowe, produkcyjne oraz organizacyjne.

  • Jakość powstaje wskutek działań zapobiegawczych celem unikniącia błądu, a nie wskutek korekty błądu już zaistniałego.
  • Jakość rozpoczyna sią już w pierwszych rozmowach z kontrahentami a wiąc na długo przed rozpocząciem procesu produkcyjnego, a kończy sią na dostawie do Klienta.
  • Jakość jest wynikiem starań wszystkich pracowników oraz konsekwentnej współpracy wszystkich działów przedsiąbiorstwa.

Polityka jakości Krynicki Recykling S.A. związana jest z wdrożonym w naszej firmie systemem zarządzania jakością opartym o normą PN-EN ISO 9001:2008.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.